Belarus

Selection of 13 players

Name Club Age Position
Yuriy Zhevnov Yuriy Zhevnov 40
GK
Renan Bressan Renan Bressan 33
CAM
Sergueï Krivets Sergueï Krivets 35
CAM
Igor Shitov Igor Shitov 35
RB
Denis Polyakov Denis Polyakov 30
CB
Sergey Chernik Sergey Chernik 33
GK
Artiom Rakhmanov Artiom Rakhmanov 31
CB
Yuriy Kendysh Yuriy Kendysh 31
CDM
Edgar Olekhnovich Edgar Olekhnovich 34
CDM
Aleksey Rios Aleksey Rios 34
CM
Maksim Zhavnerchik Maksim Zhavnerchik 36
RB
Timofey Kalachev Timofey Kalachev 40
RM
Alexander Hleb Alexander Hleb 40
CAM
13 players

Add your selection to a formation

Add your selection to a list