Belarus

Selection of 13 players

Name Club Age Position
Yuriy Zhevnov Yuriy Zhevnov 42
GK
Renan Bressan Renan Bressan 35
CAM
Sergueï Krivets Sergueï Krivets 37
CAM
Igor Shitov Igor Shitov 37
RB
Sergey Chernik Sergey Chernik 35
GK
Denis Polyakov Denis Polyakov 32
CB
Artiom Rakhmanov Artiom Rakhmanov 33
CB
Yuriy Kendysh Yuriy Kendysh 33
CDM
Edgar Olekhnovich Edgar Olekhnovich 36
CDM
Aleksey Rios Aleksey Rios 36
CM
Maksim Zhavnerchik Maksim Zhavnerchik 39
RB
Timofey Kalachev Timofey Kalachev 42
RM
Alexander Hleb Alexander Hleb 42
CAM
13 players

Add your selection to a formation

Add your selection to a list